Ceník služeb

  Zdarma

  • vložení inzerce nemovitosti včetně fotek, textů i videoprohlídky - prezentace na našich stránkách

  Podmínka: vylepení Prezentačního listu zakázky velikosti A4 (dodáme až 30 zalaminovaných listů poštou zdarma) na dané nemovitosti a v jejím blízkém okolí), možno dodat i reklamní plachtu (hradíme 200 Kč ročně + 10 % z provizí) či reklamní bilbord (hradíme až 2000 ročně + 10 % z provizí). 

  Rozšířené služby

  • 300 Kč - poplatek1 za úpravu Prezentačního listu zakázky s QR odkazem přímo na Vaši nemovitost 
  • 600 Kč - poplatek2 za nafocení nemovitosti a převzetí klíčů (poplatek1 je v tom případě v ceně)
  • 3000 Kč - poplatek3 za natočení videoprohlídky nemovitosti a její umístění na internetu (poplatek1 i poplatek2 je v tom případě v ceně)
  • 15000 Kč - poplatek4 za natočení 3D prohlídky s ročním uložením (poplatek1, poplatek2 i poplatek3 je v tom případě v ceně) 

  Podmínka: vylepení Prezentačního listu zakázky velikosti A4 (dodáme až 30 zalaminovaných listů poštou zdarma) na dané nemovitosti a v jejím blízkém okolí), možno dodat i reklamní plachtu (hradíme 200 Kč ročně + 10 % z provizí) či reklamní bilbord (hradíme až 2000 ročně + 10 % z provizí). 
  Paušální dopravné ve výši 600 Kč všude v ČR není zahrnuto v ceně a je nutné je k celkové službě připočíst - poplatek5.

  Veškeré platby u nesmluvní spolupráce se hradí předem na účet číslo 200817794 /2010, vedený u Fiobanka a.s., Váš telefon je poté variabilní symbol a do poznámky k platbě je nutno poznačit číslo zakázky (pokud  je již přiděleno) a  Váš email pro snadnou a přesnou identifikaci platby.

  Služby v případě smluvní spolupráce

  Orientační cena služeb je v případě nájmů jeden nájem včetně poplatků, v případě prodeje nemovitosti ve výši 5% (skutečná nabídnutá cena se ale může velmi výrazně lišit podle typu nemovitosti, ceně, lokaci, momentální poptávce a i podle dalších parametrů, případně může být ovlivněna dalšími okolnostmi) - konkrétní nabídku Vám nabídne náš makléř po prostudování podkladů, zpravidla zahrnuje velkou část placených služeb (viz výše).

  Akce výklady: máte volný prostor s výkladem? Umožněte nám v něm předvést nemovitosti z Vašeho okolí a získejte 50% provizi ze své nemovitosti navíc! Stačí vyvěsit 20 Prezentačních listů do doby než se Vaše nemovitost zobchoduje.